Drinking
december 11 / Alcoholmisbruik, EAP, gezondheid, Veiligheid, welzijn

Wat kost Alcohol Misbruik

Hoeveel kost alcohol de maatschappij?

Het KPMG heeft in 2001 de maatschappelijke kosten op een rij gezet. Toen kostte alcohol de maatschappij ruim € 2.58 miljard euro per jaar (1). Kosten voor door alcohol veroorzaakte kanker en de kosten van verkeersongelukken zijn hierbij niet meegerekend. Deze kosten had het rapport van KPMG in 2001 niet meegenomen.

Wat zeggen de cijfers uit 2001 nu? In 2001 dronken we 8.2 liter alcohol per hoofd van de bevolking. In 2012 7.6 (2) liter. Aannemelijk is dus dat de kosten niet hoger geworden zijn. De bedragen uit 2001 kun je corrigeren voor koopkracht. €2.58 miljard in 2001 toen is in 2012 € 3,27 miljard nu (3).

De Wereld gezondheidsorganisatie liet in een persbericht op 11 februari 2011 weten dat alcohol in de wereld verantwoordelijk is voor 4% van alle sterfgevallen ofwel 2,5 miljoen mensen.

Kosten van verzuim, ziekte en slechte prestaties

€ 1554 miljoen, gecorrigeerd € 1910 miljoen per jaar.

Kosten die samenhangen met werk zijn: productiviteitsverlies door verzuim, ziekte en slechte prestaties. Zo produceren werknemers met alcoholproblemen minimaal 10% minder dan hun collega’s.

Kosten van misdrijven en overtredingen

€ 841 miljoen, gecorrigeerd € 1034 miljoen per jaar.

Kosten voor misdrijven en overtredingen zijn politiekosten, kosten van rechtspraak en rechtshulp, gevangeniskosten, kosten van vernielingen en kosten veroorzaakt door verkeersongevallen. Alcohol speelt ook een belangrijke rol bij agressie. 40% van alle agressiedelicten wordt onder invloed van alcohol gepleegd. De politie besteed 22% van haar tijd aan zaken die met alcohol samenhangen.

Algemene gezondheidszorg

€ 115 miljoen, gecorrigeerd 141 miljoen per jaar.

Met gezondheidszorg worden huisartsenhulp en ziekenhuisopnamen bedoeld. Het gaat dan om opnamen van en hulp aan mensen met ziekten die een direct gevolg zijn van alcoholgebruik of die samenhangen met alcoholgebruik. Overmatig alcohol gebruik veroorzaakt nogal wat ziekten zoals: leverontsteking (hepatitis); levercirrose; vroegtijdige dementie (variërend van een vermindering van het geheugen tot het optreden van het ernstige Korsakov syndroom); verhoogde bloeddruk; hartafwijkingen en kanker. In 2010 overleden 527 mensen aan door alcohol veroorzaakte leverziekten (4)  Doordat kanker niet is meegerekend zijn de werkelijke kosten veel hoger.

Verslavingszorg

€ 68 miljoen, gecorrigeerd voor de inflatie € 84 miljoen per jaar.

Onder uitgaven aan verslavingszorg vallen onder andere:

  • de zelfstandige verslavingsklinieken,
  • de ambulante verslavingszorg, projecten en onderzoeken,
  • de verslavingsreclassering
  • de algemeen psychiatrische ziekenhuizen.
  • In 2012 werden 31.000 mensen met alcoholproblemen in de verslavingszorg behandeld (5).
Kanker en verkeersongelukken

Jaarlijks overlijden tussen 1500 tot 2500 mensen aan kanker. Het gaat dan met name om mond- keel- strottenhoofd- darm- en borstkanker. Rijkswaterstaat schat de kosten van verkeersongelukken op 1,7 miljard euro (5). Deze kosten komen dus nog bovenop het KPMG rapport.

Bronnen:
  1. KPMG, 2001
  2. Stiva
  3. Instituut voor sociale geschiedenis. Zie: http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
  4. NDM 2011
  5. Factsheet alcohol Verkeer en Waterstaat (BOB campagne)
Stairs_01-1
december 7 / Absenteeisme, Burnout, welzijn

“Eva toch niet!” Het Stigma van de Burnout

Het ongeloof was groot toen MNM-gezicht Eva Daeleman haar noodkreet postte op Facebook. 25 en opgebrand. Haar batterij was naar eigen zeggen platter dan plat. En nu zou ze voor lange tijd van de aardbol verdwijnen. Wie haar zocht, vond haar thuis onder een dekentje. Veilig verstopt voor die allesverslindende buitenwereld.

Onderstaande link geeft je toegang tot volledige artikel bij De Redactie.be waar op een heel juiste manier het onderscheid wordt gemaakt tussen Burnout en depressie en vooral ook het stigma en onbegrip bij collega’s en de buitenwereld.  Het nieuwe werken heeft een lange weg te gaan en de verharding van je werkleven raast maar voort.

http://deredactie.be/permalink/1.2514591

 

Eva Droogmans is presentatrice bij Radio 2 Limburg. Ze maakte een een radioreeks rond burn-out. De reeks is de hele week te horen in het middagprogramma van Radio 2 Limburg.  

 

Archief

Psychisch welzijn

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 65% van het werkverzuim door psychische klachten wordt veroorzaakt, vaak met langdurige inactiviteit tot gevolg. De aanpak van Rubedo richt zich op het vroegtijdig signaleren van psychische klachten en is gebaseerd op inzichten uit toegepast wetenschappelijk onderzoek door onze eigen experts en ondersteunt u om hetverzuim te verlagen en mensen weer snel, gezond aan het werk te krijgen.

Rubedo EAP