Reorganisatie en Sanering

Change

De laatste jaren is transformatie- of veranderingsmanagement ten gevolge van de crisis in heel wat bedrijven doorgevoerd om kosten te drukken en de productiviteit te stimuleren. Slimmer werken zeg maar. Het is een onmisbaar kwaad om de groei te waarborgen. Echter, dit gaat steeds gepaard met een groot gevoel van onzekerheid en stress. 3 factoren spelen hierin een rol: behoud ik mijn job, ga ik het nog aankunnen, en wanneer gaat het allemaal gebeuren.

Gevolgen

 • Verhoogde prevalentie van burnout
 • Verhoogd ziekteverzuim en presenteïsme
 • Sociale onrust en stakingen
 • Beschadigde vertrouwensrelatie werknemer-gever
 • Mislukte transformaties (70%)
 • Beschadigd CSR imago van het bedrijf
 • Competentieverlies

Om de gevolgen op het welzijn van de werknemer te minimaliseren en tegelijkertijd de duurzaamheid van de transformatie te waarborgen, zetten we in op de voorspelbaarheid en controleerbaarheid van organisationele veranderingen via een concrete toolkit. Een goede transformatie is er een die de werknemer meeneemt en niet achterlaat.

 1. Verhogen van de participatie in de vormgeving van de transformatie
 2. Generatiemanagement en leeftijdsbewust personeelsbeleid
 3. Voorhogen van de inzetbaarheid (employability) van de werknemer
 4. Bepalen communicatiestrategie
 5. Coach de coach programma rond het omgaan met weerstand
 1. Informatiesessies: Omgaan Met Verandering (en stress)
 2. Constructieve feedback trainingen (assertiviteit en participatie)
 3. Aanwezigheid van een Rubedo professional in uw bedrijf
 4. Competentie-analyse en loopbaanbegeleiding
 5. Individuele ondersteuning via het EAP