Pesten en grensoverschrijdend gedrag

pesten

Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn gedragingen, al dan niet met een seksuele connotatie. Het tast de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van de werknemer aan, brengt zijn of haar betrekking in gevaar, of creëert een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving. De lengte van de definitie, dekt de lading. Hoe langer het pestgedrag blijft duren, hoe moeilijker het wordt de geschonden werkrelaties te repareren en de gevolgen te beperken.

De meest vermelde gevolgen van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag voor het beroepsleven zijn:

 • Ziekteverlof (28%)
 • Ontslag (25%)
 • Demotivatie (25%)
 • Extern solliciteren (18%)
 • Verminderde prestaties (20%)
 • Carrièreremmingen (17%)
 • Overplaatsing (16%)

(Bron: FOD 2003)

Bij Rubedo zijn we er ons van bewust dat zowel de pester als de gepeste nood hebben aan een professionele omkadering en een organisationele context die voorziet in preventieve en ondersteunende maatregelen.


 1. Managementtraining betreffende het wettelijke kader
 2. Opleiding tot vertrouwenspersoon
 3. Definiëren en communiceren van waarden en ongewenst gedrag
 1. Individuele opvang via het EAP
 2. Ondersteunen van interne mobiliteit via loopbaanbegeleiding
 3. Assertiviteitstraining