Een stress-verlagende werkorganisatie die de productiviteit ondersteunt,Een klantgerichte cultuur gebaseerd op collegialiteit autonomie en welzijn, Werkrelaties gebaseerd op authenticiteit zorg en wederzijds engagement,Duurzame groei en continuïteit door een verlaagd absenteïsme en turnover

Waarom Rubedo?

Meer dan 40 jaar gecombineerde ervaring op het gebied van organisatiecultuur, psychosociaal welzijn en change management.

We staan voor een strategie met impact en een concrete hands-on aanpak

Een partnership op maat, afgestemd op uw organisatiecultuur en strategische doelstellingen

EAP800-1

Psychosociaal Welzijn

Employee Assistance Programma (EAP)  – 24 op 7 ondersteuning voor werkgerelateerde en persoonlijke problemen ter bevordering van het algemene welzijn.

beleid-1

Beleid & Opleiding

Deskundig strategisch advies – Welzijnsoverleg – Mediatie – Individuele begeleidingstrajecten Training en Coaching – Loopbaanbegeleiding

EAP800-1-2

Werkbaar Werk

Begeleiden en implementeren van veranderingstrajecten op het gebied van stressvermindering, autonomie en werkorganisatie. Lees meer …

Het Proces

  • Om in te zetten op de juiste prioriteiten rond Werkbaar Werk, stellen we een korte diagnostiek voor rond sterktes en pijnpunten betreffende engagement, welzijn en absenteïsme. De bekomen baseline wordt de leidraad tot verdere verbeteringen.

  • Op basis van de diagnostiek en enkele workshops kan er een TIP (Tactical Implementation Plan) worden opgesteld met gerichte acties. Een missie en visie van uw KMO betreffende welzijn en performantie schept het nieuwe kader.

  • Implementatie van welzijns- en gezondheidsgerelateerde acties  ter verbetering van de werksfeer, werkorganisatie en werkcultuur, met als inzet hoger engagement en performantie, minder stress en absenteïsme. Het resultaat wordt vergeleken met de baseline.

process-1