Onze aanpak

EAP - Strategie - Project Management

Opleidingen

Trainingen en opleidingsdagen voor groepen, in het bijvoorbeeld omgaan met stress. Ook de ruimere gezondheidsthema’s maken hier onderdeel van uit.

Werkbaar Werk

Uitgangspunt is een projectmatige aanpak en project management: van diagnostiek tot implementatie. De opzet is meetbare resultaten te boeken op het gebied van welzijn, engagement, stressreductie en performantie.  Lees meer

Beleid & Communicatie

Het uitstippelen van een welzijns- en gezondheidsbeleid en de daarmee gepaard gaande culturele verandering binnen uw bedrijf worden mede vorm gegeven door een doelgericht communicatieplan en awareness building.

Employee Assistance

Employee Assistance Programma (EAP)  – 24 op 7 ondersteuning voor werkgerelateerde en persoonlijke problemen ter bevordering van het algemene welzijn.

Final LOGO_Gold_Black contour

RUBEDO vindt zijn oorsprong en naam binnen de alchemie en is de laatste van de drie fases van het alchemistisch proces. De eerste twee zijn nigredo, een moment van crisis, de eerste stap naar verandering, een voorwaarde voor verdere verdere ontwikkeling; en albedo, de zuivering ofwel het neerleggen van wat niet langer bruikbaar is. In deze fase krijgt de mens inzicht en wordt er afgerekend met disfunctionele denkbeelden.

De laatste stap in het alchemistisch werk is dan RUBEDO en staat voor het bereiken van verlicht bewustzijn en de algehele fusie van geest en materie. Deze laatste stap luidt de weg in naar een een hogere vorm van functioneren.