Drinking

Hoeveel kost alcohol de maatschappij?

Het KPMG heeft in 2001 de maatschappelijke kosten op een rij gezet. Toen kostte alcohol de maatschappij ruim € 2.58 miljard euro per jaar (1). Kosten voor door alcohol veroorzaakte kanker en de kosten van verkeersongelukken zijn hierbij niet meegerekend. Deze kosten had het rapport van KPMG in 2001 niet meegenomen.

Wat zeggen de cijfers uit 2001 nu? In 2001 dronken we 8.2 liter alcohol per hoofd van de bevolking. In 2012 7.6 (2) liter. Aannemelijk is dus dat de kosten niet hoger geworden zijn. De bedragen uit 2001 kun je corrigeren voor koopkracht. €2.58 miljard in 2001 toen is in 2012 € 3,27 miljard nu (3).

De Wereld gezondheidsorganisatie liet in een persbericht op 11 februari 2011 weten dat alcohol in de wereld verantwoordelijk is voor 4% van alle sterfgevallen ofwel 2,5 miljoen mensen.

Kosten van verzuim, ziekte en slechte prestaties

€ 1554 miljoen, gecorrigeerd € 1910 miljoen per jaar.

Kosten die samenhangen met werk zijn: productiviteitsverlies door verzuim, ziekte en slechte prestaties. Zo produceren werknemers met alcoholproblemen minimaal 10% minder dan hun collega’s.

Kosten van misdrijven en overtredingen

€ 841 miljoen, gecorrigeerd € 1034 miljoen per jaar.

Kosten voor misdrijven en overtredingen zijn politiekosten, kosten van rechtspraak en rechtshulp, gevangeniskosten, kosten van vernielingen en kosten veroorzaakt door verkeersongevallen. Alcohol speelt ook een belangrijke rol bij agressie. 40% van alle agressiedelicten wordt onder invloed van alcohol gepleegd. De politie besteed 22% van haar tijd aan zaken die met alcohol samenhangen.

Algemene gezondheidszorg

€ 115 miljoen, gecorrigeerd 141 miljoen per jaar.

Met gezondheidszorg worden huisartsenhulp en ziekenhuisopnamen bedoeld. Het gaat dan om opnamen van en hulp aan mensen met ziekten die een direct gevolg zijn van alcoholgebruik of die samenhangen met alcoholgebruik. Overmatig alcohol gebruik veroorzaakt nogal wat ziekten zoals: leverontsteking (hepatitis); levercirrose; vroegtijdige dementie (variërend van een vermindering van het geheugen tot het optreden van het ernstige Korsakov syndroom); verhoogde bloeddruk; hartafwijkingen en kanker. In 2010 overleden 527 mensen aan door alcohol veroorzaakte leverziekten (4)  Doordat kanker niet is meegerekend zijn de werkelijke kosten veel hoger.

Verslavingszorg

€ 68 miljoen, gecorrigeerd voor de inflatie € 84 miljoen per jaar.

Onder uitgaven aan verslavingszorg vallen onder andere:

  • de zelfstandige verslavingsklinieken,
  • de ambulante verslavingszorg, projecten en onderzoeken,
  • de verslavingsreclassering
  • de algemeen psychiatrische ziekenhuizen.
  • In 2012 werden 31.000 mensen met alcoholproblemen in de verslavingszorg behandeld (5).
Kanker en verkeersongelukken

Jaarlijks overlijden tussen 1500 tot 2500 mensen aan kanker. Het gaat dan met name om mond- keel- strottenhoofd- darm- en borstkanker. Rijkswaterstaat schat de kosten van verkeersongelukken op 1,7 miljard euro (5). Deze kosten komen dus nog bovenop het KPMG rapport.

Bronnen:
  1. KPMG, 2001
  2. Stiva
  3. Instituut voor sociale geschiedenis. Zie: http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
  4. NDM 2011
  5. Factsheet alcohol Verkeer en Waterstaat (BOB campagne)